Nieuwe webblog over het nieuwe wandelnetwerk Herkenrodebossen

De infoavond op 4 februari 2017 met Stijn Meuris was een enorm success en vele mensen hebben aangegeven dat ze op de hoogte willen blijven over het wandelnetwerk. Daarom heeft de werkgroep Trage Wegen van de Dorpsraad Kermt een webblog gestart over het wandelnetwerk. Hier kan u alle informatie terugvinden. Wij kijken alvast uit naar de opening op 15 oktober 2017.

www.herkenrodebossen.be

Zondag 12 maart Rechtvaardig Ontbijt

RECHTVAARDIG ONTBIJT ZONDAG 12 MAART

VANAF 8 U 30 TOT 11 U 30

IN ZAAL KERMETA K ERMT

De werkgroep Broederlijk Delen Kermt organiseert het Rechtvaardig Ontbijt.
De opbrengst gaat naar de vastenactie Broederlijk Delen.
Wij bieden u een ontbijtbuffet met producten uit eerlijke handel, o.a. van de Wereldwinkel, de Wroeter, Tevona, de Winning, uit eigen keuken,...
Samen tafelen, gezellig en solidair. Help de boeren in Burkina Faso aan voldoende inkomsten om twaalf maanden lang te kiezen voor
gezond voedsel, onderwijs en toekomstkansen.

Jij komt toch ook?

Wijkbudgetten 2016 Stad Hasselt!!

Hebben jij en jouw buren een goed voorstel voor een buurtproject? Dien je voorstel in voor 15 februari en je kan een wijkbudget tot 2.500 euro ontvangen om jullie buurtleven te versterken. Kijk op www.hasselt.be/wijkbudgetten voor meer informatie.

4 februari : infoavond wandelnetwerk Herkenrodebossen

Zondag 29 januari Kermt Drink(t)

Zondag 15 januari: Boomplantingsevenement: ‘Forest in One Day’

Voor elke in Hasselt geplante boom wordt een boom geplant in Burundi!

Op 15 januari nodigen het Jane Goodall Institute Belgium en de Limburgse Bosgroepen bos- en natuurliefhebbers uit op het boomplantingsevenement ‘Forest in One Day’ in Kermt, Hasselt. Behalve het planten van inheemse boompjes, krijg je ook de kans om te leren over de biodiversiteit in de regio en wat het aanplanten van een bos betekent voor België en de wereld. Voor elke geplante boom kunnen lokale jongeren via het ‘Roots & Shoots’-programma een boom planten in de Makamba provincie, Burundi. Zo wordt een essentiële groene corridor gecreëerd voor de wilde chimpansees. Zij kregen het de laatste jaren extra moeilijk ten gevolge van de politieke onrusten.

Het streefdoel is om op 1 dag maar liefst 2 700 (!) nieuwe bomen (linde en esdoorn) aan te planten. Het perceel sluit aan bij het Herkenrodebos. Met deze beplanting wordt een vroeger bos van Canadapopulier vervangen door bijkomend inheems bos. In de regio zijn heel wat eikenbossen terug te vinden, waar de voorjaarsflora gestaag achteruit gaat. Op dit perceel wordt bewust gekozen voor zomer- en winterlinde en gewone esdoorn. Niet alleen voor bijen zijn deze soorten erg interessant, ook de bosbodem zal er minder snel door verzuren.

Sporthal van Kermt dan toch niet afgebroken

 

De dorpsraad van Kermt heeft het Hasseltse stadsbestuur ervan kunnen overtuigen om de eerder afgeschreven sporthal op Ten Hove toch te renoveren. Die operatie maakt deel uit van het masterplan voor Ten Hove waar de dorpsraad een ‘talentencampus’ wil starten.

“We willen weer leven in Kermt brengen en dan hebben we deze zaal echt nodig”, zeggen Hans Stevens en Dirk Copermans. “De mensen hebben ons overtuigd met hun positivisme”, reageren schepenen Rob Beenders en Karolien Mondelaers.

Kermt Dorpsraad - Ik ben geïnteresseerd

Als je interesse hebt om deel te nemen aan de Dorpsraad Kermt, je wil een suggestie doen of een probleem aankaarten: mail naar info@kermt.be

Demografische evolutie van Kermt

Kermt groeit sinds het einde van de tweede wereldoorlog. Sinds 2007 zijn er heel wat appartementen bijgekomen wat doet vermoeden dat Kermt dicht tegen de 5000 inwoners zal hebben.

Subscribe to Kermt RSS