You are here

Bevraging 2019-2024

De Dorpsraad Kermt vzw bestaat sinds 2012. In die jaren heeft het haar missie om Kermt opnieuw levendig te maken, kracht bijgezet met projecten opgestart vanuit de lokale gemeenschap. Dit heeft geleid tot een wandelnetwerk in de Herkenrodebossen, een hernieuwde sporthal, naschoolse opvang Krispie, het masterplan Ten Hove en enkele duurzaamheidsprojecten.

In die tijd groeide de Dorpsraad uit tot een gestructureerde vzw-organisatie waarin participatie en betrokkenheid centraal staan. De Dorpsraad Kermt vzw verenigt bijna alle Kermtse verenigingen. Daarnaast participeren ook buurten en individuele Kermtenaren. De Dorpsraad groeide tevens uit tot een valabele gesprekspartner van het Hasseltse stadsbestuur, en werkte samen met tal van schepenen en ambtenaren voor de uitvoering van haar projecten.

De voorbije 6 jaar toonden aan dat het zinvol is de burger te betrekken in het Hasseltse beleid. Met de verkiezingen voor de deur willen we dit momentum aangrijpen om de lokale gemeenschap te raadplegen over hun verwachtingen voor Kermt, zodat we dit kunnen overbrengen aan de politiek met als doel het op te nemen in het beleidsplan 2019-2024 van de stad Hasselt, maar ook om ons als Dorpsraad beter te profileren voor alle Kermtenaren.

We stellen het daarom op prijs om uw stem te horen over een aantal thema's, door het invullen van onderstaande korte vragenlijst. De bevraging is anoniem, maar toch vragen we op het eind enkele gegevens om je respons wat kunnen te kaderen. 

Ga naar de vragenlijst

Alvast bedankt!
Dorpsraad Kermt vzw